Brechfa Forest Tourism Partnership

Welcome to the Brechfa Forest Tourism Partnership.

Brechfa Forest Tourism Partnership
Brechfa Forest Tourism PartnershipBrechfa Forest Tourism PartnershipBrechfa Forest Tourism Partnership


A beautiful area for walkers,  cyclists and horse riders to roam,  savouring the tranquillity of sheltered forest tracks and open moorland while exploring the wildlife and heritage of the area.

The area is blessed with a huge variety of biodiversity.  Take a walk from the heathland on Mynydd Llanllwni following a steam through the ancient oak woodland in the forest to the river Cothi,  and you will see many of the wildlife habitats that Wales is famous for.

The rich cultural heritage of the area includes man-made features ranging from Neolithic burial mounds to a 2002 stone cairn inscribed with the word Peace in Arabic,  English,  Hebrew and Welsh.  The ancient forest has not only shaped the local culture but has also sheltered Welsh Princes from Norman Kings,  and 700 centuries later farmers rebelling against unjust taxes from soldiers.  Bards and Preachers born here,  who have influenced events across the world,  took the traditional name for the forest (Glyn Cothi) as their name.


Ardal brydferth I gerddwyr, beicwyr a marchogwyr I grwydro, gan fwynhau heddwch llwybrau fforest cysgodol a gweudir agored tra’n archwillo bywyd gwylit a threftadaerh yr ardal.

Mae’r ardal yn cynnwys ystod fawr o fiamrywiaeth. Ewch am dro o’r rhostire ar Fynydd Llanllwni gan ddilyn nant trwy’r goedwig dderw hynafol yn y fforest I afon Cothi,  ac fe welwch lawer o’r cynefinoedd bywyd gwyllt y mae Cymru’n enwog amdanynt.

Mae treftadaeth ddiwyllannol gyfoethog yr ardal yn cynnwys nodweddion gwneud yn amrywio o domenni claddu Neolithig I garnedd garreg o 2002 gyda’r gair Heddwch wedi’i arysgrifio arni mewn Arabeg, Saesneg, Hebraeg a Chymaeg. Mae’r fforest hynafol wedi cysgodi Tywysogion Cymreig rhag Brenhinoedd Normanaidd,  a 700 o ffynyddoedd yn ddiweddarach ffermwyr yn gwrthryfela yn erbyn trethi annheg rhag milwyr. Fe wnaeth beirdd a phregethwyr a aned yma, sydd wedi dylanwadu ar ddigwyddiadau ar draws y byd,  gymryd yr enw traddodiadol ar gyfer y fforest (Glyn Cothi) a’i ddefnyddio fel eu henw hwy.

tywi_entre_logoRDP_Logo_-_JIGSAWNRW_logo_CMYK_stack_copyccclogontEU_logowelsh-gov