Roedd Lewys Glyn Cothi (oddeutu. 1420 – 1490), a elwid hefyd yn Llywelyn y Glyn, yn fardd Cymraeg amlwg ac yn un o gynrychiolwyr pwysicaf Beirdd yr Uchelwyr neu’r Cywyddwyr, y beirdd proffesiynol crwydrol. Mae tua dau gnt tri deg o’i gerddi wedi’u cadw.

Y beirdd oedd “dewinlaid delwedd” eu hoes, yn cynhyrchu barddoniaeth yn bennaf yn ôl gorchymyn eu noddwyr. Fodd bynnag, roedd eu gwaith hefyd yn adlewyrchu naws cymdeithas ac roedd ganddynt berthynas agos â rhai o brif wieidyddion y cyfnod. Un swyddogaeth bwysig y beirdd oedd hysbysebu ymgyrchoedd gwleidyddol arfaethedig, a hynny’n agored ar adegau ond weithiau yn y dirgel

Lawrlwytho Lewys Glyn Cothi pdf (1.1Mb)