Coedwig Brechfa oedd un o’r prif ffynonellau olew a ffrwydron am nifer o ganrifoedd yn arwain at y 1920au, ond serch hynny nid oes unrhyw arwyddion o ddrilio am olew! Diwydiant medrus iawn oedd hwn, gan fanteisio ar bob budd posib o gynhyrchu golosg.

Lawrlwytho Caeau Olew Brechfa pdf (1.1Mb)